Informatie

Op deze pagina vindt u alle informatie met betrekking tot de planning van de werkzaamheden. Park Valley wordt gefaseerd gebouwd. Als allereerste is gestart met parkeergarage 1.

Plattegrond 1 Met Voorzieningen (1)
START BOUW

PROJECTPLANNING

01

START HEIWERK

15 april

Deze fase duurt circa 8 tot 10 weken. We starten met heiwerk langs het Zilvermeeuwpad en werken dan toe naar het Waterhoenpad. De werkzaamheden zullen iedere werkdag (ma t/m vrij) om 08:00 uur beginnen en eindigen rond 17:00 uur. Tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden, kun je mogelijk geluidsoverlast ervaren. Wij streven ernaar om eventuele overlast tot een minimum te beperken! Om de overlast zoveel mogelijk te beperken, hebben wij verschillende maatregelen getroffen. Ten eerste gaan wij het heiwerk vanaf het kelderniveau uitvoeren waardoor we lager staan in de put. Hiermee proberen wij het geluidsoverlast te reduceren. Daarnaast gaan wij met twee heistellingen tegelijk werken, zodat wij de overlastperiode verkorten. Tevens streven wij ernaar de nieuwste machines te gebruiken die voor het minste geluidsoverlast zorgen. Update: het heien gaat voorspoedig en wordt in week 24 afgerond.
02

START BETONWERK

25 mei

Op maandag 25 mei wordt er gestart met de betonfundering van parkeergarage P1. De fundering is de draagconstructie waarop een gebouw geplaatst wordt, in dit geval de parkeerkelder. In deze fase hecht de vloer zich aan de palen. De werkzaamheden voor het betonwerk (fundering) beginnen om 07:00 uur en eindigen om 16:00 uur. In de regel levert het heiwerk meer geluidsoverlast op dan het betonwerk en wij hopen dan ook dat u weinig geluidoverlast ervaart. Deze fase wordt naar verwachting in week 47 afgerond. UPDATE: In week 28 of 29 wordt het eerste deel van de parkeergarage gestort. LET OP: dit gaat om een grote hoeveelheid beton en vereist een speciale behandeling. Hierdoor zijn wij genoodzaakt om in deze weken ook in de avonduren te storten.
03

OPBOUW TORENKRAAN 1

11 juni

De torenkraan wordt opgebouwd voor de bouw van de eerste helft van parkeergarage P1, de Brede school en de appartementen van Blok OPQ. De overlast is beperkt tot een minimum.
04

ONDERSTEUNING VLOER PARKEERGARAGE P1 - EERSTE HELFT

2 augustus

Er zijn kolommen, balken en wanden nodig voor de vloer van de begane grond. Inmiddels zijn de eerste kolommen van de begane grond geplaatst en zijn we bezig met de ondersteuning van de balken die op de kolommen komen te liggen. Deze werkzaamheden duren een aantal weken.
05

BOREN BRONNEN WARMTE- EN KOUDEOPSLAG

16 augustus

Wij maken op het project gebruik van een duurzame energiebron, bodemenergie. Een warmtepomp haalt in de winter de warmte omhoog en stopt deze in de zomer weer in de grond. Dit wordt ook wel warmte- en koudeopslag genoemd (WKO). In week 33 starten wij met het boren van deze bronnen. De werkzaamheden lopen een aantal weken door en hierbij kunt u enige overlast verwachten.
06

OPBOUW TORENKRAAN 2

6 SEPTEMBER

De torenkraan wordt opgebouwd voor de bouw van de tweede helft van parkeergarage P1 en de appartementen van Blok H & IJ. De overlast is beperkt tot een minimum.
07

Stort vloer parkeergarage P1 laatste deel

14 OKTOBER

Het tweede deel beton van parkeergarage P1 wordt gestort op 14 oktober. De werkzaamheden starten om 05:00 uur in de ochtend en eindigen om 20:00 uur in de avond. Hierna kan het afwerken van de vloer beginnen en die werkzaamheden duren tot 04:00 uur ’s nachts. Uiteraard gaan wij er alles aan doen om de overlast te beperken maar mogelijk gaat u wel hinder ervaren. Zo kunt u regelmatig een toeter horen (alleen overdag).
08

Het Bergwijkpark wordt afgezet

19 oktober

De ontwikkelingen van Holland Park West zijn gestart aan de oostzijde van het Bergwijkpark. We zijn nu op het punt in de ontwikkeling aangekomen dat we kunnen uitbreiden naar de westzijde van het Bergwijkpark. Op 19 oktober wordt ook dit deel van het park d.m.v. hekken afgezet.
09

Kanaalplaten Brede School

15 oktober

Deze week gaan we verder met de werkzaamheden voor de Brede School. We gaan beginnen met de begane grond. Hier gaan we zogenaamde kanaalplaten plaatsen. Kanaalplaten zijn vloerelementen die al in de fabriek gemaakt zijn, en nu aansluitend tegen elkaar worden gelegd op de balken (gemaakt in september). Alle kanaalplaten samen vormen de vloer van de begane grond. Hierna gaan we een laag beton storten zodat de vloer echt één geheel wordt. Op hetzelfde moment maken we ankers in de vloer voor de staalconstructie van de school. Dit zijn grote bouten in een mal en moeten met uiterste precisie in het beton gestort worden. Als de ankers niet goed staan, passen de kolommen niet. Deze werkzaamheden duren +- twee weken en geven geen overlast.
010

Start werkzaamheden westzijde Bergwijkpark

8 november

Huidige fase

We starten in week 45 met het verwijderen van de paden en het kappen van de bomen van het Bergwijkpark. Deze werkzaamheden duren naar verwachting circa twee weken. De werkzaamheden vinden plaats op maandag t/m zaterdag van 07:00 tot 19:00 uur. We gaan met kettingzagen en groot materieel bomen kappen en afvoeren. Wij streven ernaar om eventuele overlast tot een minimum te beperken!
011

Grondwerk parkeergarage (P2)

Week 47

In week 47 start het grondwerk voor de tweede parkeergarage (P2); bouwrijp maken van de bouwkuip en het afvoeren van het zand. Hier zullen we de komende maanden mee bezig zijn. Bovenstaande werkzaamheden vinden plaats op maandag t/m zaterdag van 07:00 tot 19:00 uur. Wij streven ernaar om eventuele overlast tot een minimum te beperken!