Informatie

Op deze pagina vindt u alle informatie met betrekking tot de planning van de werkzaamheden. Holland Park West wordt gefaseerd gebouwd. Als allereerste is gestart met parkeergarage 1.

Plattegrond 1 Met Voorzieningen (1)
START BOUW

PROJECTPLANNING

01

START HEIWERK

15 april

Deze fase duurt circa 8 tot 10 weken. We starten met heiwerk langs het Zilvermeeuwpad en werken dan toe naar het Waterhoenpad. De werkzaamheden zullen iedere werkdag (ma t/m vrij) om 08:00 uur beginnen en eindigen rond 17:00 uur. Tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden, kun je mogelijk geluidsoverlast ervaren. Wij streven ernaar om eventuele overlast tot een minimum te beperken! Om de overlast zoveel mogelijk te beperken, hebben wij verschillende maatregelen getroffen. Ten eerste gaan wij het heiwerk vanaf het kelderniveau uitvoeren waardoor we lager staan in de put. Hiermee proberen wij het geluidsoverlast te reduceren. Daarnaast gaan wij met twee heistellingen tegelijk werken, zodat wij de overlastperiode verkorten. Tevens streven wij ernaar de nieuwste machines te gebruiken die voor het minste geluidsoverlast zorgen. Update: het heien gaat voorspoedig en wordt in week 24 afgerond.
02

START BETONWERK

25 mei

Huidige fase

Op maandag 25 mei wordt er gestart met de betonfundering van de parkeergarage. De fundering is de draagconstructie waarop een gebouw geplaatst wordt, in dit geval de parkeerkelder. In deze fase hecht de vloer zich aan de palen. De werkzaamheden voor het betonwerk (fundering) beginnen om 07:00 uur en eindigen om 16:00 uur. In de regel levert het heiwerk meer geluidsoverlast op dan het betonwerk en wij hopen dan ook dat u weinig geluidoverlast ervaart. Deze fase wordt naar verwachting in week 47 afgerond. UPDATE: In week 28 of 29 wordt het eerste deel van de parkeergarage gestort. LET OP: dit gaat om een grote hoeveelheid beton en vereist een speciale behandeling. Hierdoor zijn wij genoodzaakt om in deze weken ook in de avonduren te storten.
03

OPBOUW TORENKRAAN 1

11 juni

De torenkraan wordt opgebouwd voor de bouw van de eerste helft van de parkeergarage, de Brede school en de appartementen van Blok OPQ. De overlast is beperkt tot een minimum.
04

ONDERSTEUNING BALKEN VLOER PARKEERGARAGE

2 augustus

De vloer van de begane grond van de parkeergarage (eerste helft - P1) wordt gedragen door balken. We gaan in week 31 de ondersteuning bouwen waarop die balken geplaatst kunnen worden. De werkzaamheden duren een aantal weken en de overlast is minimaal.
05

BOREN BRONNEN WARMTE- EN KOUDEOPSLAG

16 augustus

Wij maken op het project gebruik van een duurzame energiebron, bodemenergie. Een warmtepomp haalt in de winter de warmte omhoog en stopt deze in de zomer weer in de grond. Dit wordt ook wel warmte- en koudeopslag genoemd (WKO). In week 33 starten wij met het boren van deze bronnen. De werkzaamheden lopen een aantal weken door en hierbij kunt u enige overlast verwachten.